Công nghệ nhận diện và tìm kiếm khuôn mặt của VNPT (VNPT FaceID) nằm trong TOP 15 thế giới

Cập nhật vào: Thứ hai - 03/10/2022 11:02 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 1071 In bài viết