Công cụ chỉnh sửa gen mới “prime editing”: thành tựu nổi bật nhất về nghiên cứu gen năm 2019

Cập nhật vào: Thứ năm - 09/01/2020 04:54 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 1470 In bài viết