Các nhà nghiên cứu Trung Quốc sử dụng sóng âm thanh để phát hiện chuyển động của con người

Cập nhật vào: Thứ sáu - 31/05/2019 10:02 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 2412 In bài viết