Các nhà nghiên cứu chứng minh sự chuyển dịch tức thời bằng cách sử dụng các photon theo yêu cầu từ các chấm lượng tử

Cập nhật vào: Thứ tư - 02/01/2019 23:20 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 1372 In bài viết