Các nhà khoa học Trung Quốc phát triển phương tiện không người lái, máy bay mặt đất để giao hàng và thực hiện nhiệm vụ cứu hộ

Cập nhật vào: Thứ ba - 16/06/2020 10:28 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 1602 In bài viết