Các nhà khoa học Thụy Điển phát triển pin kẽm-lignin sạc lại hơn 8.000 lần

Cập nhật vào: Thứ hai - 03/06/2024 11:08 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 231 In bài viết