Các mô hình ngôn ngữ lớn liệu có thể phát hiện những lời mỉa mai?

Cập nhật vào: Thứ năm - 11/01/2024 12:01 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 383 In bài viết