Hoa Kỳ cho phép sử dụng thịt nuôi cấy trong phòng thí nghiệm cho người tiêu dùng

Cập nhật vào: Thứ sáu - 25/11/2022 13:05 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 531 In bài viết