Xây dựng và tiêu chuẩn hóa phương pháp Realtime PCR tại Việt Nam để phát hiện định lượng phục vụ đánh giá rủi ro nhiễm Campylobacter trong chiến lược giám sát toàn cầu

Cập nhật vào: Thứ hai - 20/03/2023 11:02 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 619 In bài viết