Xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật nâng cao hiệu quả hồ treo cấp nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc vùng cao núi đá Tây Bắc

Cập nhật vào: Thứ hai - 21/11/2022 13:06 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 444 In bài viết