Xây dựng mô hình công nghệ xử lý nước nhiễm phèn phục vụ sinh hoạt cho các vùng bị tác động của biến đổi khí hậu làm ảnh hưởng đến nguồn nước tại tỉnh Bình Thuận

Cập nhật vào: Thứ sáu - 10/06/2022 01:01 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 1162 In bài viết