Ứng dụng khoa học công nghệ xây dựng mô hình sản xuất lúa chất lượng cao và ớt đạt tiêu chuẩn VietGAP tại huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

Cập nhật vào: Thứ hai - 19/04/2021 05:52 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 977 In bài viết