Ứng dụng công nghệ tưới nhỏ giọt kết hợp nhà màng trong canh tác dưa lưới tại huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang

Cập nhật vào: Thứ năm - 08/09/2022 11:03 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 905 In bài viết