Ứng dụng công nghệ sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá Chiên (Bagarius rutilus) và cá Trắm đen (Mylopharyngodon piceus) trong lồng trên hồ chứa tại Thái Nguyên

Cập nhật vào: Thứ ba - 03/01/2023 12:23 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 1119 In bài viết