Ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật để xây dựng mô hình làng nghề, tre, tầm vông, trúc đan lát theo hướng tập trung kết hợp du lịch sinh thái tại huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu phục vụ xây dựng nông thôn mới

Cập nhật vào: Thứ ba - 24/08/2021 13:07 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 973 In bài viết