Tổng hợp và nghiên cứu hiệu ứng đồng vận khả năng kích kháng bệnh trên cây trồng của vật liệu lai sử dụng oligochitosan

Cập nhật vào: Thứ tư - 06/04/2022 12:01 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 1039 In bài viết