Tổng hợp, nghiên cứu cấu trúc và hoạt tính gây độc tế bào của các dẫn xuất (bis-naphthalyl) azacrown ether

Cập nhật vào: Thứ hai - 21/11/2022 01:05 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 457 In bài viết