Tổng hợp có điều khiển những dây và tấm nano kẽm oxít (ZnO) ở trên nền graphene và ứng dụng của nó ở trong cảm ứng khí

Cập nhật vào: Thứ tư - 03/03/2021 10:09 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 942 In bài viết