Tổng hợp bất đối xứng một số dẫn xuất Artemisinin sử dụng hệ xúc tác quang hoạt Salen với một số kim loại chuyển tiếp Mn, Cu, Co, Ni.

Cập nhật vào: Thứ hai - 07/09/2020 23:26 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 1496 In bài viết