Tính toán ảnh hưởng của nhiên liệu có chứa Actini hiếm đến tính toán vật lý và an toàn lò phản ứng năng lượng VVER (V491)

Cập nhật vào: Thứ tư - 24/08/2022 12:09 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 930 In bài viết