Tìm hiểu thị trường thiết bị và giải pháp quan trắc và kiểm soát môi trường nước sử dụng trong nuôi tôm thẻ chân trắng theo hình thức siêu thâm canh, thâm canh và bán thâm canh tại các vùng nuôi tập trung ở Đồng bằng sông Cửu Long

Cập nhật vào: Thứ ba - 03/01/2023 12:21 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 1037 In bài viết