Tìm hiểu thị trường thiết bị, giải pháp quan trắc và kiểm soát môi trường sử dụng trong nuôi chim yến và mô hình hóa quy trình nuôi chim yến ứng dụng công nghệ hiện đại, phù hợp với tỉnh Bình Thuận

Cập nhật vào: Thứ tư - 27/09/2023 06:36 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 322 In bài viết