Sản xuất thử nghiệm giống nếp thơm NV1 và tẻ N91 tại vùng đồng bằng sông Hồng và Trung du miền núi phía Bắc

Cập nhật vào: Thứ năm - 10/09/2020 23:15 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 2649 In bài viết