Sản xuất thử nghiệm 3 tổ hợp lai gà bố mẹ từ ba dòng gà lông màu VCN/TP-TN1, VCN/TP-TN2 và VCN/TP-TN3

Cập nhật vào: Thứ năm - 26/10/2023 11:07 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 238 In bài viết