Sản xuất thử giống khoai tây KT1 phục vụ ăn tươi và chế biến ở các tỉnh phía Bắc

Cập nhật vào: Thứ hai - 08/11/2021 03:26 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 738 In bài viết