Phát triển và thí điểm áp dụng khung năng lực cạnh tranh về sản suất cho các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp theo mô hình đánh giá sự trưởng thành (maturity model)

Cập nhật vào: Thứ tư - 10/04/2024 00:02 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 140 In bài viết