Phát triển hệ thống kép sinh tổng hợp một số hợp chất phenol glycoside ở vi khuẩn Escherichia coli cải biến di truyền

Cập nhật vào: Thứ năm - 10/09/2020 12:54 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 1345 In bài viết