Phát hiện và đánh giá chức năng của một số gen mã hóa cho cytochrome P450 bền nhiệt từ quần xã vi sinh vật suối nước nóng Bình Châu, Việt Nam

Cập nhật vào: Thứ tư - 15/03/2023 11:59 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 523 In bài viết