Phân lập và khảo sát các enzyme methylketone synthase 2 (MKS2) mới từ một số loài thực vật thuộc họ Brassicaceae, Solanaceae và Fabaceae

Cập nhật vào: Thứ ba - 02/11/2021 10:47 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 607 In bài viết