Nghiên cứu xây dựng và ứng dụng quy trình xác định các hợp chất Hexabromcyclododecan (HBCDD) và dimetylformamit trong sản phẩm dệt may, da giày

Cập nhật vào: Thứ ba - 04/07/2023 11:08 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 578 In bài viết