Nghiên cứu xây dựng quy trình nhân giống và trồng cây sâm Lai Châu (Panax vietnamensis var. fuscidiscus K.Komatsu, S.Zhu & S.Q.Cai)

Cập nhật vào: Thứ năm - 21/07/2022 12:10 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 3248 In bài viết