Nghiên cứu, xây dựng quy trình kiểm tra không phá hủy (NDT) ứng dụng để kiểm tra chất lượng và đảm bảo an toàn cho thiết bị chịu áp lực ở Việt Nam

Cập nhật vào: Thứ ba - 10/05/2022 12:01 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 1256 In bài viết