Nghiên cứu xây dựng mô hình tính toán trường động lực khu vực trong vùng sóng đổ phục vụ đánh giá dòng chảy nguy hiểm ven bờ; Áp dụng thí điểm cho bãi biển Cửa Lò - Nghệ An

Cập nhật vào: Thứ ba - 31/01/2023 12:02 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 824 In bài viết