Nghiên cứu xây dựng mô hình thu và lưu giữ nước phục vụ cấp nước sạch hiệu quả cho vùng khô hạn khan hiếm nước Ninh Thuận - Bình Thuận

Cập nhật vào: Thứ ba - 15/09/2020 15:06 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 1677 In bài viết