Nghiên cứu xây dựng mô hình chăn nuôi lợn rừng nhằm cung cấp nguồn lợn giống và thịt lợn an toàn tại tỉnh Bắc Ninh

Cập nhật vào: Thứ sáu - 13/01/2023 10:00 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 1046 In bài viết