Nghiên cứu xây dựng kỹ thuật phân tích sai hình nhiễm sắc thể do tổn thương phân tử ADN ở pha G2 nhằm đánh giá độ nhạy cảm phóng xạ ở nhóm bệnh nhân ung thư vú trước xạ trị

Cập nhật vào: Thứ ba - 15/11/2022 14:08 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 496 In bài viết