Nghiên cứu xây dựng hệ thống công nghệ thông tin thử nghiệm thu thập dữ liệu và phân tích một số chỉ số hiệu năng thực hiện của đô thị thông minh

Cập nhật vào: Thứ hai - 17/01/2022 13:30 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 1063 In bài viết