Nghiên cứu xây dựng giải pháp ảo hóa các thiết bị đặt tại cơ sở của khách hàng (vCPE) sử dụng công nghệ SDN/NFV cho các doanh nghiệp viễn thông

Cập nhật vào: Thứ năm - 27/05/2021 10:48 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 1470 In bài viết