Nghiên cứu, xây dựng công cụ đánh giá chất lượng phổ của sản phẩm viễn thám quang học độ phân giải cao và siêu cao bằng mô hình toán học phục vụ công tác kiểm tra và nghiệm thu sản phẩm

Cập nhật vào: Thứ tư - 22/05/2024 11:03 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 121 In bài viết