Nghiên cứu, xây dựng các giải pháp, quy chế và xây dựng quy trình về quản lý, tổ chức thực hiện dự án Nhà máy nhiệt điện

Cập nhật vào: Thứ năm - 13/08/2020 10:22 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 1144 In bài viết