Nghiên cứu xây dựng bản đồ phân vùng và cảnh báo lũ quét độ phân giải cao cho một số tỉnh vùng Tây Bắc nhằm tăng cường khả năng ứng phó với thiên tai

Cập nhật vào: Thứ hai - 20/05/2024 11:02 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 177 In bài viết