Nghiên cứu xác lập bộ tiêu chí đánh giá tính bền vững vùng ven biển Việt Nam, thử nghiệm ứng dụng cho vùng điển hình và đề xuất giải pháp nhân rộng

Cập nhật vào: Thứ sáu - 24/11/2023 00:07 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 178 In bài viết