Nghiên cứu xác định nguyên nhân, cơ chế và đề xuất các giải pháp khả thi về kỹ thuật, hiệu quả về kinh tế nhằm hạn chế xói lở, bồi lắng cho hệ thống sông Đồng bằng sông Cửu Long

Cập nhật vào: Thứ năm - 26/10/2023 11:08 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 576 In bài viết