Nghiên cứu và ứng dụng mã vạch 2 chiều (mã QR) trong việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm ngành da - giầy Việt Nam

Cập nhật vào: Thứ hai - 24/10/2022 01:05 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 1023 In bài viết