Nghiên cứu và chế tạo cảm biến huỳnh quang sinh học xác định hàm lượng đường dựa trên cấu trúc nano dị thể của ZnO và các hạt nano kim loại

Cập nhật vào: Thứ năm - 26/08/2021 11:50 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 1404 In bài viết