Nghiên cứu ứng dụng vật liệu khung Kim loại-Hữu cơ (MOFs) làm xúc tác dị thể cho các phản ứng ghép đôi mới thông qua con đường hoạt hóa trực tiếp liên kết C-H

Cập nhật vào: Thứ ba - 20/07/2021 13:46 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 936 In bài viết