Nghiên cứu ứng dụng qui trình phân lập và nuôi cấy tế bào gốc ngoại bì thần kinh từ bào thai động vật và người để điều trị bệnh Parkinson thực nghiệm

Cập nhật vào: Thứ ba - 26/01/2021 14:42 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 1371 In bài viết