Nghiên cứu ứng dụng phương pháp enzyme với lên men giúp tăng hiệu suất biến tính tinh bột

Cập nhật vào: Thứ tư - 26/10/2022 00:05 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 706 In bài viết