Nghiên cứu ứng dụng mô hình thông tin công trình (BIM) trong thiết kế, đánh giá công trình xanh theo hướng phát triển bền vững

Cập nhật vào: Thứ tư - 09/02/2022 16:19 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 1365 In bài viết