Nghiên cứu ứng dụng loT xây dựng thí điểm hệ thống quản lý sử dụng năng lượng trên tàu thuỷ để nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trên tàu

Cập nhật vào: Thứ tư - 22/11/2023 00:06 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 174 In bài viết